usługi

Usługi Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Działam zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz literą prawa, przy wykorzystaniu pomocy prawnej. Gwarantuję najwyższą jakość świadczonych usług przy rozwiązywaniu wszystkich spraw, od tych prostych do tych bardziej skomplikowanych.

prawo gospodarcze

Zakres usług

prawo administracyjne
Zakres działań
 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych
 • przygotowywanie odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • reprezentowanie klientów przed organami i sądami administracyjnymi
prawo konkurencji
Zakres działań
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji
 • monitorowanie umów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych
prawo budowlane
Zakres działań
 • przygotowywanie i negocjacje procesów inwestycyjnych oraz umów o - roboty budowlane
 • prowadzenie spraw sądowych dotyczących procesów inwestycyjnych
 • doradztwo w zakresie prawa budowlanego
umowy handlowe i gospodarcze
Zakres działań
 • negocjacje umów z zakresu prawa handlowego i gospodarczego
 • przygotowywanie umów
 • opiniowanie umów klientów
 • pozwy w sprawach gospodarczych
pośrednictwo nieruchomościami
Zakres działań
 • przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości
 • opracowywanie i analizowanie umów deweloperskich
 • sprawdzanie stanów prawnych nieruchomości
windykacja
Zakres działań
 • przygotowywanie pozwów
 • prowadzenie spraw sądowych w zakresie windykacji
 • opracowywanie wniosków egzekucyjnych
 • monitorowanie postępowania egzekucyjnego
prawo własności intelektualnej
Zakres działań
 • przygotowywanie i analiza umów z zakresu prawa własności - intelektualnej, w tym: umów licencyjnych i o przeniesienie praw autorskich
prawo rodzinne
Zakres działań
 • doradztwo z zakresu majątkowych spraw małżeńskich oraz prowadzenie negocjacji z małżonkami
 • przygotowywanie pozwów o rozwód
 • reprezentowanie klientów w sporach o podział majątku
prawo karne
Zakres działań
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym oraz podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja pokrzywdzonych
 • działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego